• Solsideskolen
Billedet på sidehoved

Privatskolen i Nørresundby

 

Billedet på sidehoved

Børns ansvar i skolen


Hvis et barn laver person- eller tingskade i skolen, bliver barnet personligt erstatningsansvarlig, hvis det har handlet uagtsomt eller forsætligt.


Hvis en skoleelev smadrer en rude, kan skolen kræve erstatning af eleven.

Skolen har altså samme ret som andre til at kræve erstatning af en skadevolder, også når skadevolder er en elev.