• Solsideskolen
Billedet på sidehoved

Privatskolen i Nørresundby

 

Billedet på sidehoved

Kompetenceløft - "Solstrålen"

Ekstraundervisning tilbydes elever med faglige vanskeligheder i dansk og/eller matematik. Dette foregår i tæt samarbejde med forældrene og elevens faglærer/faglærere.

Formålet med undervisningen er at fremme elevernes udvikling i overensstemmelse med de angivne retningslinier i folkeskolelovens formålsbestemmelse.

Under hensyn til elevernes forskellige behov kan undervisningen tilrettelægges dels som holdundervisning og dels som individuelle kurser.

Forældrene inddrages aktivt i processen med daglig interesse og læsning med barnet i hjemmet.

Læsemetodikken bygger på arbejde med:

  • Øvet bog/tekst, læst hjemme med far/mor.
  • Ny bog/tekst præsenteres og læses med lærerstøtte
  • Ord/stavelser / bogstaver fra ny bog gennemarbejdes
  • Der læses i gammel bog/tekst - tidligere læste bøger.

Skrivemetodikken tager udgangspunkt i en af elev/lærer formuleret tekst/sætning, som skrives på kartonstrimmel af lærer.

  • Eleven prikker vokaler under, deler i stavelser og læser ordet.
  • Historien klippes op i ord, blandes, lægges af eleven på forskellige måder og læses af eleven
  • Eleven skriver sætningen i eget hæfte.
  • Eleven får ordbrikkerne med hjem til hjemmearbejde med forældre.