• Solsideskolen
Billedet på sidehoved

Privatskolen i Nørresundby

 

Billedet på sidehoved

Målsætning for Fritidsordningen på Solsideskolen.

 

Det tilstræbes at etablere en tryg hverdag for børnene med stabile voksne og en direkte samværsform, byggende på anerkendelse, respekt, nærvær, omsorg, følelsesmæssig involvering og engagement.

På Solsideskolen er skoledagene ikke så lange som i folkeskolen, det betyder, at skolens elever har mere tid i SFO'en. Fritiden er ikke blot den tid, der er ”til overs”, når skoledagen er færdig, men har en selvstændig værdi og betydning for børns udvikling. Det tilstræbes derfor at skabe en frizone med en børnekultur og et miljø, hvor børnene har et indholdsrigt fritidsliv af høj kvalitet. Det har betydning for barnet at tilhøre et fællesskab, at udvikle demokratiske holdninger, at blive fleksibel og omstillingsparat.

I det pædagogiske arbejde tages der udgangspunkt i det barnspecifikke og sikrer dermed tid, rum og mulighed for barnets udfoldelse. Personalet skaber i fællesskab et lærings- og udviklingsmiljø, hvor der tages hånd om børnegruppens og det enkelte barns trivsel, dannelse, udvikling og læring. Det pædagogiske indhold i hverdagen sikrer barnet en meningsfuld fritid med udgangspunkt i dets behov, interesse og erfaring. 

Det har også stor betydning for børnenes tryghed, at der er et konstruktivt og frugtbart samarbejde med forældregruppen. Fritidsordningens personale har derfor i det daglige en positiv forældrekontakt, og i løbet af året tilbyder vi en forældresamtale i forbindelse med samtalen i skoledelen.

 

For at sikre det enkelte barns individuelle udvikling har fritidsordningen en række opgaver:

- at støtte barnet i dets personlige udvikling

- at udvikle barnets sociale kompetencer

- at udvikle barnets sprog

- at udvikle motoriske færdigheder

- at udvikle kreative færdigheder

- at deltage i kulturelle traditioner og kunstneriske tilbud

- at fremme et godt og konstruktivt forældresamarbejde

- at styrke det tværfaglige samarbejde mellen skole og SFO

- at sikre, at der er fokus på det enkelte barn