• Solsideskolen
Billedet på sidehoved

Privatskolen i Nørresundby

 

Billedet på sidehoved

I 2007 foretog den daværende bestyrelse en større tilfredshedsundersøgelse blandt skolens og SFO'ens forældre. Konklusionen af denne undersøgelse er gengivet nederst på denne side. I 2011 gennemførte bestyrelsen igen en tilfredshedsundersøgelse blandt SFO'ens forældre. Konklusionen af denne undersøgelse og dens enkeltdele kan læses umiddelbart herunder.

Forældrene er tilfredse med Solsideskolens SFO! 

Nu er undersøgelsen afsluttet og nedenfor kan du se resultatet af den oprindelige undersøgelse i 2007 og den afholdte undersøgelse op til sommerferien 2011.

Undersøgelsen blev besvaret af 45 forældre ud af 76 mulige. Endvidere svarede 3 forældre, hvor deres børn har fravalgt SFO'en, om der var særlige årsager til at man fravalgte SFO’en. På grund af så få tilbagemeldinger fra den gruppe, har vi ikke kunnet uddrage nogen konklusioner på denne gruppe.

Det skal bemærkes, at kun 3. klasse er gengangere fra 2007 undersøgelsen.

Konklusion af undersøgelsen

Ved sammenligning af differencen mellem den forventede og den oplevede værdi for 2007- og 2011-undersøgelsen fremgår det, at der er sket en væsentlig forbedring i spørgsmål 1, 2, 3 og 4. Spørgsmålene omhandler samarbejdet og kontakten mellem forældre og SFO, samt de udendørs og indendørs faciliteter og rammer. Det er meget positivt at samarbejdet og kontakten er væsentligt forbedret. Differencen vedr. kontakten mellem SFO og hjemmet indikerer dog at det område fortsat kræver opmærksomhed. Forbedringerne udendørs og indendørs skyldes formentlig opførelse af Regnbuen og multibanen.

I spørgsmål 6 og 7 er der sket en lille forbedring. Spørgsmålene omhandler medarbejdernes tid til det enkelte barn og SFO's evne til at skabe trivsel. Det er positivt er der er sket en forbedring, men differencen på de to områder indikerer dog at de områder fortsat kræver opmærksomhed.

Spørgsmål 5, som omhandler aktiviteterne i SFO, er det eneste spørgsmål hvor differencen er forværret. Differencen indikerer at området kræver fokus.

Samlet set er tilfredsheden med SFO på samme niveau i 2007- og 2011-undersøgelsen.

 

Forældrene er tilfredse med Solsideskolen! 

En stor tak til de rigtig mange forældre, som har deltaget i den første større undersøgelse af Solsideskolen. Formålet var at få en solid viden til den fortsatte udvikling af Solsideskolen.

Nu er undersøgelsen klar og resultatet bygger på 129 ud af 203 mulige besvarelser – svarende til 63 %. Dette må betegnes som en tilfredsstillende deltagelse.

Undersøgelsen er den første af sin art på Solsideskolen og den giver et solidt underbygget billede af tilfredsheden.

Undersøgelsen viser samlet set, at 85 % af forældrene er tilfredse eller meget tilfredse med Solsideskolen. For SFO er tilfredsheden 66 %.

”Jeg opfatter det som en tillidserklæring til vores skole og giver os alle et positivt fundament at debattere og arbejde videre på. Målet er selvfølgelig, at så mange som muligt bliver tilfredse med Solsideskolen og SFO” siger Henrik Kudahl, formand for bestyrelsen.

På baggrund af besvarelserne og de mange kommentarer, vi har modtaget, vil bestyrelsen i samarbejde med skolens ledelse og ansatte udarbejde en plan for skolens fortsatte udvikling. Planen bliver lagt ud på skolens hjemmeside inden forældrekredsmødet (tidligere Generalforsamling) i maj måned.

Venlig hilsen 

BESTYRELSEN