• Solsideskolen
Billedet på sidehoved

Privatskolen i Nørresundby

 

Billedet på sidehoved

Nu er undersøgelsen afsluttet og på de efterfølgende sider kan du se resultaterne.

Undersøgelsen viser, at 85 % af forældrene er tilfredse eller meget tilfredse med skoledelen. For SFO er tilfredsheden 66 %.

Fremlæggelse af resultatet.

Resultaterne fremlægges som talmateriale suppleret med en kort konklusion på de enkelte grupperinger. Materialet er omfattende, men giver et solidt grundlag for den videre debat om Solsideskolens videre udvikling.

De mange kommentarer, som forældre har påført besvarelsen, kvalificerer undersøgelsens tal og er et væsentligt bidrag til bestyrelsens videre arbejde. Bestyrelsen har besluttet ikke at gøre de mange kommentarer offentlig tilgængelige, men vi vil derimod flittigt anvende dem internt i bestyrelsen.

Bestyrelsens ambitionsniveau.

Bestyrelsen har et ambitionsniveau om, at den samlede tilfredshed med skoledelen og SFO skal ligge på 4,0, som svarer til tilfredsstillende.

For de enkelte spørgsmål fokuseres der på, hvor stor differencen er mellem det forventede (spg. a.) og oplevede (spg. b.) på Solsideskolen. Når differencen er lille, er det et udtryk for, at forventning og oplevet værdi er i ”balance” og når der er stor difference, er det omvendt et udtryk for ”ubalance”. Der arbejdes med følgende intervaller:

 • 0,0 til 0,49 svarer til ”balance” og betegnes som skolens stærke sider.
 • 0,50 til 0,99 svarer til ”nogen ubalance”, som kræver opmærksomhed.
 • 1,0 og derover svarer til ”ubalance”, som kræver fokus.

Omvendt er det vigtigt, at undersøgelsen ikke bliver en facitliste, hvor bestyrelsen pr. automatik kan tage fat på de områder, hvor der er størst ubalance og så er alt godt. Men det er en vigtig rettesnor for, hvilke udfordringer bestyrelsen vil tage op.

Bestyrelsens udviklingsplan.

Bestyrelsen vil i samarbejde med skolens ledelse og ansatte frem til Forældrekredsmødet (tidligere generalforsamling) i maj arbejde intenst med undersøgelsen og udarbejde en plan for de udvalgte fokuspunkter, som vi finder giver den største effekt for skolens udvikling. Planen vil I kunne finde her på hjemmesiden inden Forældrekredsmødet i maj. Ved denne lejlighed vil der også blive mulighed for at debattere planen.

Til slut vil vi endnu engang takke for jeres deltagelse i undersøgelsen. Vi håber, at I også vil bruge undersøgelsen aktivt i forældregruppen til at debattere skolens fortsatte udvikling.

VENLIG HILSEN

BESTYRELSEN

 

 

Skoledelen 0. - 3. klasse.

 

Generelt er forældrene meget tilfredse med Solsideskolen med et gennemsnit på 4,1 på en 5-skala.

88% af forældrene er tilfreds/meget tilfreds – set i forhold til at under 4% er utilfreds/meget utilfreds med skolen.

 

Skolens stærke sider er: (difference fremgår af parentes)

 • Skole-hjemsamtaler (0,20)
 • Elevtallet i klassen (0,29)
 • Dit barns faglige udbytte (0,32)
 • Udbytte af forældremøder (0,39)
 • Medindflydelse på undervisningen (0,46)

På baggrund af de indhentede svar peger det på, at inden for:

De fysiske forhold ligger udfordringerne på:

 • De fysiske rammer indendørs (1,86)
 • Trafiksikkerhed (1,27)

Og i nogen grad:

 • De udendørs faciliteter (0,95)

 

De pædagogiske forhold ligger udfordringerne på:

 • Ingen forhold over 1,0

Og i nogen grad:

 • IT i undervisningen (0,86)
 • Tidssvarende undervisningsmaterialer (0,52)
 • Indsatsen for at rumme dit barn (0,57)
 • Dit barns trivsel (0,57)

 

De kommunikationsmæssige forhold ligger udfordringerne på:

 • Ingen forhold over 1,0

Og i nogen grad:

 • Information til forældre (0,86)

 

 

Skoledelen 4. - 6. klasse.

Generelt er forældrene knapt så tilfredse med Solsideskolen med et gennemsnit på 3,8 på en 5-skala.

75% af forældrene er tilfreds/meget tilfreds – set i forhold til at under 8% er utilfreds/meget utilfreds med skolen.

 

Skolens stærke sider er: (difference fremgår af parentes)

 • Tidssvarende undervisningsmaterialer (0,20)
 • Elevtallet i klassen (0,40)

 

På baggrund af de indhentede svar peger det på, at inden for:

De fysiske forhold ligger udfordringerne på:

 • De fysiske rammer indendørs (1,75)
 • Trafiksikkerhed (1,30)

Og i nogen grad:

 • De udendørs faciliteter (0,70)

 

De pædagogiske forhold ligger udfordringerne på:

 • IT i undervisningen (1,20)

Og i nogen grad:

 • Dit barns faglige udbytte (0,88)
 • Medindflydelse på undervisningen (0,83)
 • Dit barns trivsel (0,83)
 • Indsatsen for at rumme dit barn (0,80)
 • Udbytte af forældremøder (0,70)
 • Skole-hjemsamtaler (0,63)

 

De kommunikationsmæssige forhold ligger udfordringerne på:

 • Information til forældre (1,20)

 

Skoledelen 7. - 10. klasse.

Generelt er forældrene meget tilfredse med Solsideskolen med et gennemsnit på 4,5 på en 5-skala.

94% af forældrene er tilfreds/meget tilfreds – set i forhold til at 3% er utilfreds/meget utilfreds med skolen.

 

Skolens stærke sider er: (difference fremgår af parentes)

 • Elevtallet i klassen (0,0)
 • De udendørs faciliteter (-0,03)
 • Skole-hjemsamtaler (0,30)
 • Udbytte af forældremøder (0,30)
 • Medindflydelse på undervisningen (0,45)

 

På baggrund af de indhentede svar peger det på, at inden for:

 

De fysiske forhold ligger udfordringerne på:

 • Trafiksikkerhed (0,73)

Og i nogen grad:

 • De fysiske rammer indendørs (0,91)

 

De pædagogiske forhold ligger udfordringerne på:

 • Ingen forhold over 1,0

Og i nogen grad:

 • IT i undervisningen (0,88)
 • Indsatsen for at rumme dit barn (0,73)
 • Tidssvarende undervisningsmaterialer (0,67)
 • Dit barns faglige udbytte (0,61)
 • Dit barns trivsel (0,58)

 

De kommunikationsmæssige forhold ligger udfordringerne på:

 • Ingen forhold over 1,0

Og i nogen grad:

 • Information til forældre (0,73)