• Solsideskolen
Billedet på sidehoved

Privatskolen i Nørresundby

 

Billedet på sidehoved

Vejledning om opskrivning af elever på venteliste til Solsideskolen - Privatskolen i Nørresundby

Hvis du ønsker at opskrive dit barn på ventelisten til Solsideskolen, skal du udfylde en indskrivningsblanket, som du bl.a. finder her nedenfor på hjemmesiden (https://solsideskolen.skoleporten.dk/sp/file/10f5610d-e47b-49d3-a214-c6178098edee). Blanketten sendes til eller afleveres på kontoret. Samtidig indbetales der et indmeldelsesgebyr på 400 kr.

Når beløbet er registreret på skolens konto, skrives barnet på ventelisten, og I modtager en bekræftelse fra skolens kontor om, at jeres barn nu figurerer på ventelisten. Indmeldelsesgebyret betales én gang og tilbagebetales ikke, hvis barnet ikke optages på skolen.

Hvornår bliver man kontaktet?

Elever til vores kommende børnehaveklasse bliver i løbet af efteråret før skolestart kontaktet, hvis man er blandt de tyve elever, der får tildelt en plads.

Optagelse i de øvrige klasser sker løbende, når der opstår ledige pladser, og klassen vurderes at være klar til at tage imod en ny klassekammerat.

Her vil elev og forældre blive inviteret til en samtale med klasselæreren til den pågældende klasse og en ledelsesrepræsentant. Efter samtalen vurderer såvel familien som repræsentanterne fra skolen, hvorvidt et kommende samarbejde vil være en positiv mulighed. Herigennem sikrer vi os, at der tages hensyn til den eksisterende klassesammensætning og dynamik, så balancen og kontinuiteten i den eksisterende klasse bevares.  

Prioritering ved ledige pladser

Når der er flere børn på ventelisten, end der er plads til i den enkelte klasse, sker prioriteringen efter følgende kriterier:

  1. Søskende til børn, der allerede går på skolen
  2. Kønsfordeling i klassen
  3. Anciennitet - dvs. opskrivningstidspunktet, hvor barnet er opskrevet på ventelisten 

Man er selv ansvarlig for at opdatere kontaktopløsninger og andre oplysninger på barnet på ventelisten.

Særligt vedrørende børnehaveklassen

Forældrene til de tyve elever, der efter søskendeprioritering, kønsfordeling og anciennitet, er i betragtning til at få en plads på Solsideskolen, inviteres til en informationsaften i løbet af efteråret året før skolestart. Hvis der fortsat er gensidig interesse efter denne aften, inviteres forældrene sammen med deres skolestartende barn til en indskrivningssamtale, hvor børnehaveklasseleder, Rikke Breum, og skoleleder, Marie Breum, deltager. Formålet med disse samtaler er at afstemme det fremtidige samarbejde i forhold til skolens værdier. 

Hvis ønsket om optagelse stadig er aktuelt og gensidigt, fortsættes indskrivningsproceduren, og barnets børnehave kontaktes for at høre, om der er særlige hensyn, vi kan tage for at overgangen til skolen gøres så hensigtsmæssig som muligt. 

Processen omkring afholdelse af indskrivningssamtaler forventes færdig ultimo december. 

I starten af januar indbetaler forældrene til nye børn et depositum svarende til tre måneders skolepenge, og der betales derfor ikke skolepenge de tre første måneder af skoleåret. Forældre med andre børn på skolen betaler ikke depositum, men betaler skolepenge de tre første måneder som almindeligvis.

De kommende nye elever inviteres til besøg på skolen i løbet af foråret, og elever samt forældre inviteres desuden til en indskrivningsfest.

Hvis et barn får tilbudt plads til børnehaveklassen, men af pædagogiske grunde skal vente, vil barnet være sikret plads til næste skoleår.

Selvom ventelisterne kan være lange, er det på ingen måde forgæves at stå langt nede på listen, da listen er dynamisk. Erfaring viser, at børn, der står langt nede på ventelisten, alligevel tilbydes en plads. Der kan derfor heller ikke løbende gives noget præcist svar på, hvor højt man står på ventelisten eller betydningen/udfaldet af dette.

Hvis du har spørgsmål til opskrivning og optagelse, er du naturligvis meget velkommen til at kontakte skolens kontor.

Samtykke for databehandling ved opskrivning

Ved opskrivning af et barn på Solsideskolen vil barnets data samt data, der knytter sig til barnet, blive opbevaret i skolens it-systemer.

Barnets data samt data, der knytter sig til barnet, vil blive delt med relevante ansatte medarbejdere på skolen og it-programsamarbejdspartnere.

Barnets data samt data, der knytter sig til barnet, vil som udgangspunkt blive slettet, når barnet stopper på skolen, eller når forældrene ønsker barnets oplysninger slettet. 

Disse oplysninger er nødvendige for, at skolen kan få barnet registreret i skolens ventelistesystem.

Ved modtagelse af barnets data samt data, der knytter sig til barnet, tillader forældrene ovenstående.