• Solsideskolen
Billedet på sidehoved

Privatskolen i Nørresundby

 

Billedet på sidehoved

Skole-hjem-samarbejde

For en privatskole er det helt naturligt, at vi vægter samarbejdet med forældrene højt. God kommunikation mellem skole og hjem er en forudsætning for et godt skole-hjem-samarbejde. Vi forventer, at der holdes en god tone, at man tænker, før man taler/skriver, at man lytter til, hvad der bliver sagt - og indgår i en dialog.

Har man som forældre spørgsmål, en besked, konstruktiv kritik eller andet, bør man altid tage direkte kontakt til den relevante klasse- eller faglærer. Den direkte kontakt mellem forældre og lærer kan hindre, at problemerne vokser sig store.

Den skriftlige kommunikation mellem skolen og hjemmet foregår via Forældreintra. Alle forældre har adgang til skolens ForældreIntra. Her findes den enkelte elevs elektroniske ”kontaktbog”, og forældrene kan i denne skrive en besked til skolen og omvendt.

Anmodning om ekstra frihed skal fremsættes gennem kontaktbogen, ligesom årsagen til eventuelt fravær oplyses her. Ved anmodning om mere end to dages fritagelse fra undervisningen kontaktes skolens ledelse skriftligt.

På de årlige forældremøder informerer klassens lærere forældrene om undervisningen og trivslen. Ved skole-hjem-samtalerne drøftes elevens trivsel, udbytte af undervisningen, arbejdsindsats og engagement samt andre emner, der er relevante for eleven og forældrene. I 0.-3. klasse afholdes der årligt to skole-hjem-samtaler, og i 4.-9. klasse afholdes der årligt en skole-hjem-samtale.

I hver klasse vælger man et klasseforældreråd, som fungerer som klassens aktivitetsudvalg. Ved det årlige forældrekredsmøde i maj har forældrene mulighed for at give deres mening til kende om skolens drift i al almindelighed samt have indflydelse på sammensætningen af skolens bestyrelse.