• Solsideskolen
Billedet på sidehoved

Privatskolen i Nørresundby

 

Billedet på sidehoved

Ved ophør af samarbejdet mellem skole og hjem - udskrivning af elever på Solsideskolen

Det er heldigvis sjældent, men desværre må samarbejdet mellem skole og hjem til tider ophøre før forventet. I sådanne tilfælde følger vi på Solsideskolen bestemmelserne i FN´s børnekonvention samt Undervisningsministeriets anbefalinger for at sikre den mest hensigtsmæssige procedure. Vi henviser derfor også til Undervisningsministeriets hjemmeside - https://www.uvm.dk/frie-grundskoler/ansvar-og-aktoerer/optagelse-og-udskrivning.

Skolen vil til hver en tid sikre sig, at en eventuel udmeldelse af en elev er den absolut sidste mulighed, skolen vælger. Det er vigtigt, at skolen så tidligt som muligt i forløbet orienterer parterne om mulige konsekvenser. Skolen afprøver andre alternativer - hvis mulige - for at løse en eventuel konflikt, inden der skrides til udmeldelse. Skolens ledelse sikrer sig, at der er sammenhæng imellem sagens karakter og den endelige afgørelse. Brud på skolens værdisæt såsom vold, trusler og grov kriminalitet er skærpende omstændigheder, som kan medføre omgående ophør af samarbejdet.

Når der er truffet en beslutning om, at samarbejdet skal ophøre, orienteres forældrene herom via telefon og mail. I mailen angives, hvilken begrundelse der ligger til grund for afgørelsen. Der fremgår ligeledes, fra hvilken dato afgørelsen træder i kraft. Forældrene indkaldes til et møde, hvor de informeres om afgørelsen, og hvad der ligger til grund for denne. Jf. FN´s børnekonvention tilbyder skolen efterfølgende at afholde en samtale med eleven.

Ophør af samarbejdet mellem skole og hjem sker således først, når der ikke synes at være andre udveje.