• Solsideskolen
Billedet på sidehoved

Privatskolen i Nørresundby

 

Billedet på sidehoved

Karakterer

   
   

På skolen betragter vi ikke karakterer som et mål i sig selv. På den anden side mener vi, at eleverne har krav på at blive bedømt.

Vi giver arbejdsindsatsbedømmelser i 4. og 5. klasse to gange årligt. 

I 6.-9. klasse får eleverne karakterer samt arbejdsindsatsbedømmelser to gange om året.

Evner og anlæg er forskellige - derfor vægter vi bedømmelsen af arbejdsindsatsen højt.

Man er naturligvis velkommen til at kontakte den enkelte lærer for at høre, hvordan udviklingen forløber.

Således gives der karakterer / arbejdsindsats:

Klassetrin
   
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Fag                  
Dansk       u u uu uu uu uu
Matematik       u u uu uu uu uu
Engelsk       u u uu uu uu uu
Tysk         u uu uu uu uu
Fysik             uu uu uu
Natur/teknik       u u uu      
Historie       u u uu uu uu uu
Geografi             uu uu uu
Biologi             uu uu uu
Samfundsfag               uu uu
Religion       u u uu   uu uu
Idræt       u u uu uu uu uu
Svømning                  
Musik                  
Billedkunst       u u uu      
Håndarbejde       u          
Sløjd       u          
Hjemkundskab           u      
Håndværk/design             uu    
 

u = der gives arbejdsindsats i faget

uu = der gives standpunktskarakter(er) og arbejdsindsats i faget
9. klasses karakterer ved Folkeskolens Afgangsprøve kan ses på Undervisningsministeriets hjemmeside - klik her
     

Fra og med 6. klasse gives karakter efter 7-trins skalaen:

12 - gives for den fremragende præstation

10- gives for den fortrinlige præstation

7 - gives for den gode præstation

4 - gives for den jævne præstation

02 - gives for den tilstrækkelige præstation

00 - gives for den utilstrækkelige præstation

-3 - gives for den ringe præstation

 

Udtalelser 

På skolen mener vi, at det er rimeligt, at eleverne jævnligt får en vurdering af deres indsats. Dette foregår normalt gennem uddeling af karakterblade samt ved forældresamtalerne.

Når eleven forlader skolen efter 9. klasse, udleveres der et afgangsbevis. Herudover har skolen gennem en lang årrække som en helt fast procedure givet eleverne en udtalelse sammen med afgangsbeviset. I en sådanne udtalelse prøver vi at belyse de områder, der ikke kan indgå i en karakter. Vi fortæller bl.a. lidt om vores indtryk af elevens modenhed, flid, væsen og adfærd.